_ Werken bij ons

U bent hier

U bent hier

Werken bij ons

Onze organisatie heeft iets meer dan 500 medewerkers. Dat telt!

Enerzijds vraagt dit grote aantal een boeiende inspanning om alles en iedereen op elkaar af te stemmen.
Anderzijds vormt deze diversiteit een mooie uitdaging: zij zijn de motor van onze organisatie.
Elke stap die een medewerker zet, heeft invloed op onze cliënten.
Medewerkersbeleid is dus heel belangrijk voor alle partijen!

Heb je vragen vragen voor onze personeelsdienst? Klik hier