_ Opdrachtverklaring

U bent hier

U bent hier

Opdrachtverklaring

Dominiek Savio gelooft in de mogelijkheden van mensen met een beperking. We engageren ons om samen met kinderen, jongeren, volwassenen en hun context op zoek te gaan naar duurzame perspectieven die hun kwaliteit van leven verhogen.

Dit vertaalt zich in maatwerk op het gebied van leren, wonen, leven, werken en vrije tijd. Onze deskundigheid, verworven vanuit de vraagstelling van mensen met een (neuro-)motorische handicap, bouwen we verder uit en zetten we ook ruimer in.

Dominiek Savio maakt deel uit van Groep Gidts en is actief over de hele provincie West-Vlaanderen.

De kern van onze opdrachtverklaring hebben we gevisualiseerd via ons logo.


We staan open voor alle vragen en gaan in dialoog op zoek hoe we kansen kunnen creëren. Het is de persoon met beperking en/of zijn context die dit traject richting geeft. De gedrevenheid waarmee we op weg gaan, is groot. Op een dynamische en creatieve manier verkennen we nieuwe perspectieven. We doen dit met respect voor eigenheid, verlangens en grenzen.


Zich in de maatschappij bewegen, vraagt durf en veerkracht. We versterken mensen met een beperking, hun context en de maatschappij. We reflecteren kritisch op maatschappelijke evoluties en creëren openheid zodat iedereen kan participeren, met of zonder beperking.


In een lerende samenwerking tussen cliënten, medewerkers en externe organisaties bouwen we verder onze expertise uit. Onze zoektocht naar extra kansen voor mensen drijft ons om nieuwe technologieën of methodieken te ontwikkelen, toe te passen en te delen.


In verbinding maken we het verschil. We stimuleren de vorming van netwerken in functie van afstemming, samenwerking en communicatie. Ons gedifferentieerd en breed aanbod verbindt en biedt mogelijkheden. Zo creëren we steeds opnieuw perspectieven.

Onze Christelijke inspiratie appeleert ons om niet voorbij te gaan aan kwetsbaarheid en open te staan voor elke overtuiging. Wij stimuleren betekenisvolle ontmoetingen. Zij kruiden het leven en geven ons de energie om mee te gaan in elk uniek verhaal.

'Als je wat je kunt, mag doen, en er iets mee in beweging brengt, wat zinvol is, dan ga je in jezelf geloven, meetellen in de groep en je Gedragen voelen.'