U bent hier

U bent hier

Opdrachtverklaring

De kern van onze opdrachtverklaring hebben we gevisualiseerd via ons logo.

Wij willen dynamisch zijn,
gedreven door verwondering en ontmoeting, 
betrokken op mensen, met hun verlangens en grenzen, 
open voor hun vragen, met respect voor hun eigenheid en denken,
in wisselwerking met de maatschappelijke evoluties.

Ons concrete doel is maximale kansen creëren voor de mens met handicap 
om gewaardeerd te worden en te waarderen,
zich geliefd te weten en lief te hebben. 
Wij willen er, samen met hem, alles aan doen 
opdat de persoon met handicap sterker in het leven kan staan
en ook dat hij binnen de maatschappij een grotere gastvrijheid mag ervaren.

Om dit te realiseren kiezen wij ervoor onze deskundigheid 
voortdurend op te bouwen in een lerende samenwerking 
van alle medewerkers en dit met elkaar,
met betrokkenen en met andere organisaties.

Onze inspiratie halen wij uit het levensverhaal van Jezus, de man uit Nazareth. 
Het is een verhaal van vertrouwen in de mens en vertrouwen op de zegen van God.
Een oproep om niet te zwijgen als mensen in het gedrang komen. 
Alsook een oproep om zich in positieve afhankelijkheid te durven overgeven
aan de zorg van anderen.