_ Doelgroep

U bent hier

U bent hier

Doelgroep

Doelgroep Dominiek Savio

Wij begeleiden personen met een (neuro-)motorische beperking:

 • Personen met een motorische stoornis
  van centrale aard
  • Aangeboren hersenletsel (Cerebral Palsy) 
  • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Personen met een motorische stoornis
  van spinale aard
  • vb. Spina bifida

 • Personen met een neuromusculaire aandoening
  • Erfelijke aandoeningen gekenmerkt
   door een geleidelijke afname
   van de motorische mogelijkheden
  • vb. spierziekte van Duchenne

Daarnaast begeleiden we heel veel personen met bijkomende diagnoses:
personen met een meervoudige beperking.  

 • Verstandelijke beperking
 • Epilepsie
 • Gezondheidsproblemen
 • Gehoor-, visuele en spraakproblemen
 • Dyspraxie - DCD
 • Dyslexie
 • Ontwikkelingsstoornissen, zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),
  Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coordination Disorder (DCD),
  leerstoornissen
 • Socio-emotionele problemen
 • Gedragsproblemen