U bent hier

U bent hier

Woonprofiel Pomphuys (woongroep in Gits)

Meer info?
Mariska De Roo
+32 51 230 611
mariska [dot] deroo [at] dominiek-savio [dot] be (body: Stel%20uw%20vraag)

Werking

Wie zijn wij?

 Wij zijn volwassenen met uiteenlopende beperkingen. Wij zijn allemaal rolwagengebonden. Hierdoor zijn we aangewezen op verblijf in een woonvorm waar 24/24u ondersteuning wordt geboden. We zijn in staat onze eigen keuzes te maken, waar nodig met ondersteuning van de begeleiding.

Wat vinden wij belangrijk in ons leven?

 • Onze verzorging gebeurt op een correcte manier. 
 • Iedereen kan volgens zijn eigen tempo leven.
 • We willen ons leven zo autonoom mogelijk uitbouwen.
 • We hebben graag sociaal contact en zoeken elkaar op wanneer we dit wensen.
 • We vinden het belangrijk om met elkaar rekening te houden.

Verwachtingen op groepsniveau

 • We worden niet echt verplicht om in groep te leven, al zijn een aantal momenten gemeenschappelijk (bv.de eetsituatie). 
 • Eenmaal per week is er bewonersraad waarop iedereen aansluit.  
 • Een afvaardiging van onze groep sluit aan op de algemene bewonersraad.  
 • Iemand is verantwoordelijk voor het schrijven van verjaardagkaartjes, rouwkaartjes … 
 • Iedereen beslist zo goed als mogelijk mee en denkt mee over de dagelijkse werking van de groep.

Verwachtingen op individueel niveau

 • Zinvolle dagbesteding: we maken gebruik van de kansen die geboden worden om ons op één of andere manier nuttig te maken, zodat we ons leven als zinvol kunnen ervaren. 
 • We kunnen eventueel aansluiten bij het aanbod van de atelierwerking. We kunnen ook beroep doen op de vrijwilligersdienst of een eigen dagbesteding zoeken. 
 • We zijn zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk voor ons eigen leven. De begeleiding stimuleert ons hierin. 
 • Onze vrije tijd vullen we in zoals we zelf willen, eventueel met ondersteuning van de begeleiding of vrijwilligers. Af en toe doen we een uitstap of activiteit in groep.

Ondersteuningsteam

Begeleidingstaken

 • De begeleiding staat in voor een correcte verzorging, dit in samenwerking met een medisch verpleegkundig team of eventueel een verpleegkundige dienst van buiten de organisatie. 
 • De begeleiding staat in voor de dagelijkse werking van de woongroep op praktisch vlak: keukenbestellingen, bijhouden van de kas, afwas, opruimen van de kamers … Wij worden hierin zoveel mogelijk betrokken en op die manier kan een ‘thuissfeer’ gecreëerd wordt. 
 • De begeleiding ondersteunt ons op ADL-vlak.

Visie op begeleiden

 • Zorg-op-maat: er wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met onze individuele noden, zonder dat de totaliteit van de woongroep uit het oog verloren wordt. 
 • Individueel Begeleider (IB): iedereen heeft een begeleider die fungeert als extra aandachtpersoon. Die ziet er ook op toe dat onze individuele noden niet uit het oog verloren worden. De IB-momenten worden vast ingepland. 
 • De begeleiding benadert ons op een volwassen manier, rekening houdend met onze eigen mogelijkheden en in een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect.

Medische en therapeutische zorg en begeleiding

 • Paramedisch: naargelang onze persoonlijke noden krijgen we extra ondersteuning van de ergotherapie, kinesitherapie en de logopedie. Vanuit deze teams is telkens iemand verantwoordelijk om overzicht te houden over een specifieke woongroep. 
 • Medisch Verpleegkundig Team (MVT): zij komen dagelijks rond om mee te ondersteunen bij verpleegkundige handelingen en verzorging. 
 • Medische dienst en 2 vaste huisartsen: zijn oproepbaar. Daarnaast houden enkele specialisten maandelijks consult binnen de voorziening. 

Andere

 • De ortho-agoog en de sociale dienst volgen mee ons dossier op. 
 • Vrijwilligersdienst ifv vervoer en/of begeleiding 
 • Logistieke hulpverlening: er is een onderhoudshulp verbonden aan de woongroep.

Accommodatie

 • Een eigen kamer/ studio, die we naar eigen smaak inrichten. Hierbij houden we rekening met comfortabel gebruik van eventuele hulpmiddelen die door de medewerkers worden gebruikt tijdens de verzorging. 
 • Een grote gemeenschappelijke living met tv-hoek en open keuken.
 • Sanitair 
  • Enkele kamers beschikken over eigen sanitair.  
  • De meeste kamers delen een badkamer met hun buur (1 badkamer aangebouwd aan twee kamers), waarbij ieder wel zijn eigen toilet heeft.  
  • De badkamers zijn ruim genoeg om te kunnen werken met een douchebrancard. 
 • Er zijn tilliften beschikbaar. Iedereen voorziet in de aankoop van zijn eigen tildoek.


Nuttige documenten