_ Balans

U bent hier

U bent hier

Balans

Meer info?
Mariska De Roo
+32 479 564 121 | 051 230 666
zorgbemiddelaar [dot] ds [at] dominiek-savio [dot] be

Balans

Woongroep op het domein in Gits voor personen met een (neuro-)motorische handicap en een beperkte draagkracht omwille van een bijkomende psychische en/of gedragsmatige ondersteuningsnood. 

Wonen in Balans

  • Je krijgt een volledig zorgpakket, afgestemd op je individuele ondersteuningsnood, aangeboden. 
  • Er is 24u op 24u begeleiding aanwezig en continu toezicht wordt er gegarandeerd. 
  • De belangrijkste kenmerken van het woonklimaat:
    • structuur bieden
    • door het stellen van grenzen stressreducerend en stimulerend werken
  • Er worden zowel groepsmomenten als individuele momenten voorzien. Het aantal en de verhouding ertussen zijn echter sterk individueel bepaald. 
  • Door enerzijds de specifieke, aangepaste, infrastructuur van de woongroep en anderzijds de heel kenmerkende begeleidingsstijl worden er heel wat grenzen ingebouwd. Deze zorgen ervoor dat de vrijheid, keuzemogelijkheden en de kwaliteit van bestaan voor jou vergroten. 
  • Zowel binnen het wonen als binnen de dagondersteuning heb je een geïndividualiseerd programma dat voortdurend wordt aangepast aan jouw noden en mogelijkheden.

Interesse in deze manier van wonen?