Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

Praktisch

Soort ondersteuning?

 • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.
   Je kan beroep doen op een beperkt aantal begeleidingen per jaar of een beperkt aantal dagen dagbesteding en/of tijdelijk verblijf.
  • Meer info: Folder VAPH
 • Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)
  • Deze hulp is bedoeld voor personen die handicapintensieve ondersteuning of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Jouw vragen, wensen en mogelijkheden zijn hierbij ons vertrekpunt.
  • Personen die beroep doen op NRTH dienen te beschikken over een PersoonsVolgend Budget. PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar dat dient om je zorg en ondersteuning te kopen
  • Meer info: Folder VAPH

Ondersteuningspakketten?

De globale ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning vertalen wij in ondersteuningspakketten.
Een ondersteuningspakket is een beschrijving van alle mogelijke zorg en begeleiding die je kan krijgen in Dominiek Savio, en dit op verschillende levensdomeinen.
Wij hebben diverse ondersteuningspakketten: klik hier.

Meer info?

 • Als je denkt dat wij een antwoord kunnen bieden op jouw vragen, kun je ons steeds vrijblijvend contacteren.
  • We plannen een huisbezoek of nodigen je uit voor een kennismakingsbezoek.
  • We luisteren naar jouw vragen.
  • We zoeken samen naar de beste oplossingin jouw situatie.
  • We gaan na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden (inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ...)
 • Neem meteen contact op: Mariska De Roo (zorgbemiddelaar) | T: 051 230 611
 • In ons opnamebeleid dienen we rekening te houden met de richtlijnen ons opgelegd door het VAPH.