_ Niet Aangeboren Hersenletsel - Specifieke begeleidingsstijlen en methodieken

U bent hier

U bent hier

Niet Aangeboren Hersenletsel - Specifieke begeleidingsstijlen en methodieken

Meer info?
Mariska De Roo
+32 479 564 121 | 051 230 666
zorgbemiddelaar [dot] ds [at] dominiek-savio [dot] be

Op-maat-samen-werk staat voorop voor al onze cliënten in Gits en Rumbeke, maar zeker in de begeleiding van personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt hier extra aandacht aan besteed. Samen met de cliënt en zijn netwerk stellen we haalbare doelen voorop: op korte en lange termijn.

Beeldvorming

Wie is de persoon? Hoe was hij en waar staat hij nu? Wat kon hij en wat kan hij nu nog én vooral wat wil hij (opnieuw) kunnen. Om tot een juist beeld te komen, doorlopen we een uitgeschreven ‘protocol NAH’ en bepalen we het niveau van ziekte-inzicht. Deze resultaten vormen de basis voor de begeleidingsstijl en de therapie die we uittekenen.

Cliënt aan zet

We laten de persoon met NAH zoveel mogelijk zelf de regie in handen nemen. Via een ondersteunende begeleidingsstijl leren we hem zijn dagelijkse activiteiten opnieuw plannen en uitvoeren, al dan niet met behulp van extra hulpmiddelen.

Aandachtspunten in de therapie

Zowel vanuit de ergotherapie, de logopedie als vanuit de kinesitherapie werken we individugericht en focussen we op wonen, dagbesteding en vrije tijd. Om te komen tot resultaten streven we naar:

 • een goede kennis van NAH: algemene kenmerken én typische zaken per individu.
 • structuur in combinatie met voldoende rust.
 • een éénduidige benadering.
 • begrip bij onszelf dat (on)mogelijkheden en onvermogen niet gelijk is aan ‘onwil’.
 • een bijsturing van gedrag waar de persoon het zelf niet kan, omdat zijn brein dit niet automatisch zelf toelaat.

Hoe we iets aanbieden is cruciaal

 • Geheugen
  • ondersteunen inprenting door blijvende herhaling
  • aanleren geheugensteuntjes
  • gebruik compensatiestrategieën en hulpmiddelen: agenda, mijn eigen plan …
  • stap voor stap nieuwe informatie geven …
 • Aandacht – concentratie – overprikkeling
  • aanpassen van de omgeving
  • voorzien eigen rustige ruimte
  • één taak tegelijk aanbieden
 • Plannen en uitvoeren
  • aanbieden structuur
  • één opdracht tegelijk
  • opbouwen routine (inslijpen, führen …)
  • ondersteuning geleidelijk afbouwen
 • Communicatie
  • tijd nemen
  • korte eenduidige boodschappen
  • inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen

Specifieke therapeutische aanpak

Enerzijds hanteren we enkele specifieke en gekende kaders, anderzijds zoeken we steeds naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo proberen we na te gaan wat nieuwe technologieën kunnen betekenen voor onze cliënten.