U bent hier

U bent hier

Niet Aangeboren Hersenletsel - Centrum Consult

Meer info?
Mariska De Roo
+32 51 230 611
mariska [dot] deroo [at] dominiek-savio [dot] be (body: Stel%20uw%20vraag)

Iemand heeft een beperking… Hij wil zijn dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uitvoeren …
Er is geen eenvoudige oplossing voor zijn vraag … Centrum Consult is er voor elke persoon met een (vermoeden) van beperking, woonachtig in West-Vlaanderen, die problemen ervaart op vlak van wonen, mobiliteit, communicatie, vrije tijd en zijn context. 

Teamwork

Goede adviesverlening is teamwerk, verschillende disciplines werken samen om zijn vraag te beantwoorden.

 • Ergotherapeut | Verantwoordelijk voor hulpmiddelen rond ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)
  De ergotherapeut kan de mogelijkheden van de persoon met beperking in kaart brengen door onder andere gebruik te maken van de AMPS (Assessment van Motorische en Procesvaardigheden). Op die manier kan goed en aangepast advies gegeven worden.

 • Ergotherapeut | Verantwoordelijk voor ergonomie in een zorgcontext.
  Samen met de kinesitherapeut worden de mogelijkheden van de persoon met een beperking en de hulpverlener op elkaar afgestemd zodat de zorg op de meest veilige en comfortabele manier kan gebeuren.

 • Kinesitherapeut | Verantwoordelijk voor mobiliteitshulpmiddelen en het bekijken van de houding bij verschillende activiteiten.

  Bij het zoeken naar de geschikte rolstoel worden alle vragen van de persoon met een beperking mee in rekening gebracht. Samen met de logopedist wordt gekeken hoe eventuele omgevingsbediening of een communicatietoestel op de rolwagen geïntegreerd kan worden.

 • Logopedist | Verantwoordelijk voor communicatie en digitale hulpmiddelen.
  Er wordt steeds gezocht naar het meest functionele hulpmiddel om te spreken en/of te schrijven. Samen met de ergotherapeut wordt nagegaan welke bediening kan gebruikt worden voor het communicatiehulpmiddel of de computer. 

We maken gebruik van specifieke testen en observaties. Op die manier geven we persoonlijk advies aan de cliënt, zijn familie en andere hulpverleners. Wanneer blijkt dat een hulpmiddel nodig is, gaan we gericht op zoek. We nemen de tijd om de vraag goed te bekijken. We geven onafhankelijk advies, we zijn niet gebonden aan firma’s. Na het advies volgen we de aanvraag verder op, geven we ondersteuning tot de cliënt de voorgestelde oplossing zelfstandig kan gebruiken.

Praktisch & info

 • Advies vanuit Centrum Consult kan je betalen met een Persoonsvolgend Budget (PVB) of met eigen middelen. Ook via rechtstreeks toegankelijke hulp kan je beroep doen op de dienst.
 • Interesse in een kennismaking? centrum [dot] consult [at] dominiek-savio [dot] be