U bent hier

U bent hier

Breinbreker

Meer info?
Mariska De Roo
+32 51 230 611
mariska [dot] deroo [at] dominiek-savio [dot] be (body: Stel%20uw%20vraag)

De methodiek Breinbreker wordt in groepstherapie toegepast en bestaat uit verschillende aspecten.

Deze therapie heeft als doel de persoon met NAH inzicht te laten verwerven in zijn eigen functioneren en de veranderingen hierin ten gevolge van het hersenletsel. Verschillende stappen worden doorlopen.

Psycho educatie

  • De therapeut legt uit wat het hersenletsel precies is,wat de gevolgen zijn en hoe de cliënt er het best mee om kan gaan. 
  • Hierdoor leert de cliënt begrijpen wat hem overkwam en leert hij zijn eigen sterke en minder sterke kanten opnieuw kennen. 
  • Voor iedere persoon wordt een poster opgesteld. Deze bevat inzichten, knelpunten en hieruit voortvloeiende individuele doelstellingen en werkpunten. 
  • De poster draagt bij tot het zelfbewustzijn en helpt de persoon met NAH de doelen voor ogen houden.

Cognitieve training

Hier wordt vooral gewerkt rond aandacht en concentratie. We leren de PRET-methode aan.

  • P: pauzeren, rustpauzes inlassen tijdens het uitvoeren van een taak
  • R: een rustige omgeving creëren
  • E: één ding tegelijk uitvoeren
  • T: tempo van aanbieden van informatie aanpassen zowel aan de hoeveelheid als aan de moeilijkheid van de informatie

Sociale vaardigheidstraining

We staan stil bij de gevolgen die een hersenletsel kan hebben in onze relaties naar anderen toe.
De persoon met NAH leert stilstaan bij de ervaringen die hij daarmee heeft en krijgt de kans om via oefeningen verandering te brengen in zijn sociale vaardigheden.

Emotionele zelfregulering

De persoon met NAH krijgt via deze sessies een beter zicht op de mogelijke veranderingen op vlak van emoties en gedrag: wat zijn de eigen emoties, hoe drukt hij deze adequaat uit en hoe kan hij deze beheersen. 

Generalisatie- en transfertraining

De cliënt leert hoe hij de geleerde vaardigheden kan toepassen in het dagelijkse leven en in gelijkaardige situaties. Hij wordt hierin verder gestimuleerd tot hij zich dit eigen kan maken.

Terug