_ NAHdine

U bent hier

U bent hier

NAHdine

Meer info?
Mariska De Roo
+32 479 564 121 | 051 230 666
zorgbemiddelaar [dot] ds [at] dominiek-savio [dot] be

NAHdine is een uniek samenwerkingsverband tussen Familiehulp en Dominiek Savio ter versterking van mensen met Niet aangeboren hersenletsel(NAH) in de thuisomgeving.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting ging dit jaar het project NAHdine van start en kent een looptijd van 3 jaar.

Het waarom

De naam van het project spreekt boekdelen. Het project is er om gewone mensen zoals Heidi, Julien en Nadine te helpen. Mensen getroffen door NAH, zoals er jaarlijks 50.000 nieuwe aanmeldingen zijn in Vlaanderen waarvan 15.000 met blijvend letsel.

NAHdine wil Door Intensief Netwerk rond de cliënt, mensen met NAH, empoweren, versterken zeg maar .

Uniek concept

Het unieke aan het concept is dat mensen met NAH heel nauw betrokken worden in wat ze opnieuw willen aanleren na hun hersenletsel. Bij sommigen is dat het opnieuw uitvoeren van huishoudelijke taken, bij anderen zelfstandig de bus leren nemen of zelf weer boodschappen doen.

Tandem

Cliënten die in het project stappen worden intensief begeleid door een ergotherapeut van Dominiek Savio en een verzorgende van Familiehulp. In tandem gaan zij bij de persoon met NAH langs in de thuisomgeving. Tijdens trainingssessies van een 10-tal beurten worden vaardigheden opnieuw aangeleerd, steeds vertrekkende vanuit de talenten en wensen van de persoon zelf.
Vanuit deze tandemwerking wordt expertise uitgewisseld vanuit de eerste lijn (thuiszorg) en de tweede lijn (zorg voor personen met handicap).

Samen, samen, samen ...

Centraal hierbij staat steeds de inspraak van de persoon met NAH en zijn mantelzorger.
Samen oefenen, leren, evalueren en zodoende evolueren naar een zelfstandiger bestaan in de vertrouwde omgeving.
De expertise uitwisseling zorgt ervoor dat er daadwerkelijk ontschotting plaatsvindt tussen de eerstelijnszorg en de handicapspecifieke zorg.

Voor wie?

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel, die minstens 18 jaar zijn, thuis verblijven en in West-Vlaanderen wonen.

Praktisch & info

  • Dominiek Savio: Katherine Schepens | Kimberly Dumarey - 051 230 690
  • Familiehulp: Nancy Craeynest - 051 248 803
  • Aanvragen via: nahdine [at] dominiek-savio [dot] be                      
  • Folder NAHdine