U bent hier

U bent hier

ABC-concept

Meer info?
Mariska De Roo
+32 51 230 611
mariska [dot] deroo [at] dominiek-savio [dot] be (body: Stel%20uw%20vraag)

Bij het ABC concept worden de Affolter methodiek en de principes van Bobath met elkaar gecombineerd.

Affolter

Dit is een begeleidings- en behandelmodel voor personen met NAH met ernstige waarnemingsstoornissen ten gevolge van een verstoorde informatieverwerking.

Gevoelde interactie in dagelijkse activiteiten staat in de Affolter methodiek centraal: gevoel wordt gezien als basis voor de ontwikkeling van de waarneming.

  • In therapie tracht men via tactiele interactie het proces van informatieverwerking beter te laten verlopen.
  • Tijdens dagelijkse handelingen worden de bewegingen die de persoon met NAH dient uit te voeren 'geführt' of geleid door de therapeut. 
  • Hierdoor wordt de persoon met hersenletsel in staat gesteld handelingen uit te voeren, waardoor de relatie met de omgeving opnieuw op gang komt en een leerproces plaatsvindt. 
  • Belangrijk daarbij is dat iedereen de begeleiding op dezelfde manier uitvoert.

Bobath

Het doel bij Bobath is in de eerste plaats om de spierspanning (tonus) te normaliseren.

  • Zo lokken de therapeuten een beter posturaal mechanisme uit. 
  • Door die betere houding kan de cliënt het sensomotorisch normale ervaren. 
  • Daardoor is hij in staat om meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen te leren kennen. 
  • Door herhaling van deze patronen krijgt hij de mogelijkheid om een betere controle te verwerven over zijn houding en zijn beweging. 
  • Daardoor wordt het mogelijk om langzaam opnieuw tot een betere interactie met de omgeving te komen. 

Terug