U bent hier

U bent hier

CODAR – Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality

Ook personen met een beperking willen hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Ze ervaren echter extra drempels omwille van motorische en/of cognitieve beperkingen. De huidige standaardoplossingen en aanpassingen zijn vaak niet op maat van hen.

Wat is het doel van CODAR?

CODAR staat voor Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality. Dankzij de ondersteuning vanuit deze technologie worden opdrachten die onhaalbaar leken, mogelijk. Ze leren (samen)werken door middel van een uniek interactief programmeerbaar projectiesysteem. Het systeem wordt gebruikt in verschillende contexten: school, werkplekleren, stages, dagbesteding en sociale economie. De focus ligt op het ondersteunen en trainen van arbeidsgerelateerde vaardigheden en attitudes. De grote meerwaarde van de technologie is de individuele aanpasbaarheid. De programma’s worden volledig op maat gemaakt naargelang de noden en mogelijkheden van de persoon die ermee aan de slag gaat. Het systeem vraagt wel wat programmatiecompetenties van de therapeuten.

Met CODAR aan de slag: dagcentrum De Molenreke

Binnen het atelier voeren de cliënten allerhande semi-industriële taken uit. Zij hebben vaak nood aan een stappenplan om alle deeltaken correct te kunnen uitvoeren. Door het gebruik van CODAR wordt de uitvoering van de taken eenvoudiger, mits cognitieve ondersteuning. Het programma Light Guide Systems wordt ingesteld zodat de deelnemers met het bedienen van één knop de deeltaken voor het uitvoeren van een activiteit stap voor stap kunnen doorlopen. Hierbij worden ze geholpen en geleid door projecties op de werktafel.

Concreet voorbeeld

Het systeem wordt onder andere gebruikt om staalboeken voor ritsen te maken. Hierbij moeten lintjes van verschillende kleuren in een specifieke volgorde op kaarten gekleefd worden. Het in een correcte volgorde kleven is niet voor iedereen evident omdat er heel veel verschillende kleurlinten zijn. Via het CODAR-project kunnen meer mensen de linten juist kleven. Het CODAR-toestel biedt hier cognitieve ondersteuning via lichtsignalen. Elk lichtsignaal duidt aan welk lint de cliënt moet nemen en toont terzelfdertijd via een ander lichtsignaal de plaats aan waar het lint gekleefd moet worden. Op die manier kunnen fouten tijdens het kleven voorkomen worden.

Er zijn ook andere taken die met dit programma worden uitgevoerd: assembleren van verschillende vijsjes en buisjes, correct plooien van handdoeken en T-shirts, materialen per kleur sorteren …

“Telkens als er nieuwe taken zijn in ons dagcentrum, kunnen we het systeem zo programmeren dat het mogelijk wordt de nieuwe taak op een correcte manier uit te voeren. Naast ondersteunende lichtsignalen kan het programma ook via foto’s, filmpjes, tekst en spraak extra begeleiding bieden. Het CODAR toestel is een hulpmiddel dat ervoor dat onze cliënten zelfstandiger kunnen werken en zelfstandiger tot resultaat kunnen komen."   

De cliënten zijn in elk geval zeer enthousiast!
“Het is gemakkelijker”
“Het is leuk met de lichtjes”
“Een goed hulpmiddel”
“’t is eens iets anders”