_ Missie & Visie

U bent hier

U bent hier

Missie & Visie

Als je wat je kunt,
mag doen,
en er iets mee in beweging brengt,
wat zinvol is,
dan ga je
in jezelf geloven,
meetellen in de groep,
en je Gedragen voelen.

Als Dominiek Savio willen we zowel een waardengedreven als professionele organisatie zijn.
We willen onze waarden in leven houden door onze opdrachtverklaring, symbolen en visieteksten.