U bent hier

U bent hier

Vormingsdag voor leden van onze Gebruikersraden

Binnen Dominiek Savio hechten we heel veel belang aan de inspraak van cliënten. Hun stem telt echt mee. Vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is collectief overleg van de cliënten een verplichting, maar vanuit onze organisatie zien wij het anders: we zien dit als een must; zonder is niet ok!

Verkiezingen

Elke 4 jaar zijn er verkiezingen waarbij cliënten (leerlingen, bewoners en deelnemers dagcentrum) zich verkiesbaar kunnen opstellen. Na een campagnetijd volgt de officiële verkiezingsdag en worden de stemmen geteld. Eens de verkozenen gekend zijn, verdelen ze intern hun mandaten. Gedurende hun ambtstermijn vertegenwoordigen ze hun achterban.

Collectief overleg

Als lid van de Gebruikersraad krijg je de kans om in overleg met de organisatie (directie ...) bepaalde knelpunten, vragen ... naar voor te brengen. Sommige zaken worden verder uitgewerkt binnen de Gebruikersraad zelf, andere zaken worden teruggekoppeld naar betrokkenen in de werking en dan later opnieuw besproken binnen het collectief overleg.

Anderen vertegenwoordigen vraagt energie, want er is soms een verschil tussen wat jij denkt als lid van de Gebruikersraad en wat andere cliënten denken. In eerste instantie moet je dus goed kunnen luisteren naar anderen en die hun bekommernissen weten te vertalen binnen het collectief overleg.

Wegwijs in collectief overleg

Vanuit de leden zelf kwam de vraag om echt wel eens stil te staan bij wat een collectief overleg allemaal inhoudt. Samen met het FOVIG, een vereniging die gebruikersraden en ouderverenigingen ondersteunt, werd een studiedag ingepland. Spreker Eddy Vandemeulebroucke, stafmedewerker bij FOVIG, bracht hen wegwijs in het collectief overleg. Er werd stilgestaan bij diverse zaken:

  • Waarom een gebruikersraad
  • Wat bespreken we op de gebruikersraad
  • Wat moet de voorziening doen
  • Functies in de gebruikersraad
  • Vertegenwoordiging in de gebruikersraad : hoe doen we dat nu?
  • Waar houden we rekening mee als we vergaderen?