Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

VIVES en Dominiek Savio werken samen rond tilbeleid

Rugklachten vormen een belangrijk probleem voor medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector. De uitbouw van een tilbeleid is belangrijk en draagt bij tot werkbaar werk. Dominiek Savio en VIVES opleiding verpleegkunde campus Kortrijk werkten hiervoor samen in het project 'Veilige transfers door gebruik van de actieve en passieve tillift. Het opmaken van instructiefilmpjes'.

Hilde Pitteljon, coördinator Centrum Consult: “We willen binnen Dominiek Savio nieuwe medewerkers gedurende hun eerste werkdagen informeren over de aanwezige tilliften. De thema’s van de korte filmpjes zijn: welke tillift gebruik ik voor welk type cliënt, hoe kan ik mijn cliënt veilig verplaatsen door het gebruik van een tillift en hoe doe ik dat op een veilige manier voor mezelf? Deze nieuwe tool werkt aanvullend aan de bestaande opleidingen en komt tegemoet aan een bestaande nood binnen de werking.“

VIVES besteedt binnen hun volledige vierjarige opleiding verpleegkunde aandacht aan tilbeleid.

Fien Hauspie, lector studiegebied gezondheidszorg: “Door dit filmmateriaal te ontwikkelen brengen we de specifieke zorgbehoeften van mensen met een motorische beperking in beeld. Het is voor studenten relevant om praktijkvoorbeelden te zien die nauw aanleunen bij de realiteit.”