U bent hier

U bent hier

Verkiezingen gebruikersraad: de resultaten zijn gekend!

Op 6 februari brachten meer dan honderd cliënten hun stem in het stemhokje uit en kozen daarbij een nieuwe gebruikersraad.

Om de vier jaar wordt een nieuwe gebruikersraad gekozen. Dat gebeurt via verkiezingen, die op een gelijkaardige manier worden georganiseerd zoals de gemeenteraads- of federale verkiezingen.
“We vinden het heel belangrijk dat onze bewoners met voorstellen op de proppen kunnen komen. Zij weten wat hier leeft en met welke vragen de bewoners zitten. Daarom richtten we een gebruikersraad op”, legt directeur dagelijks beleid Eric Van Parys uit.

De gebruikersraad is de stem van de bewoners. “Dankzij hun voorstellen werden al verschillende mooie projecten verwezenlijkt.” Zo werd er de voorbije jaren bijvoorbeeld een bewonersdebat georganiseerd, een containerpark ingericht en werd een brochure over extern vervoer opgemaakt.

Stemmen voor vernieuwing

De afgelopen maanden leefden de negentien kandidaten voor de verkiezingen toe naar woensdag: de dag van de verkiezingen op het domein in Gits en in Rumbeke. Op verschillende plaatsen in de vele gebouwen van Dominiek Savio hingen de voorbije weken verkiezingsaffiches.

“We willen graag luisteren naar de wensen van de bewoners. Als lid van de gebruikersraad ben je hun stem”, vindt Sara Desmet (26), die de voorbije jaren voorzitster was.
Thomas Maes (26) en Liesbet Castelyn (25) waren gisteren voor het eerst kandidaat. “We willen vernieuwing en onze eigen mening kunnen geven”, luidt het bij hen alsof ze al jaren deel uitmaken van de plaatselijke politiek.

Wanneer we bij de verschillende kandidaten een kleine rondvraag doen merken we al snel dat iedereen veiligheid hoog in het vaandel draagt. “Met enkele structurele aanpassingen kunnen we veel betekenen voor mensen die in een rolstoel zitten. Ik heb me tot nu toe ingezet voor de jongeren in Dominiek Savio, de komende jaren wil ik ook mijn stempel kunnen drukken op de volwassenenwerking”, zegt een ambitieuze Jolien Quintens (22) net voor het begin van de stemming.

Stemdag

Om 11 uur was het zo ver. De stemlokalen op de site gingen officieel open. “Wie zelf niet kon komen stemmen, kreeg een brief toegestuurd om dat toch te kunnen doen”, vertelt Van Parys.
De 51-jarige Els Durieu maakte als een van de eersten haar opwachting bij de stemlokalen. “Als je niet stemt, kan je moeilijker meebabbelen. Omdat ik nog niet iedereen ken, is het voor mij lastig om te weten op wie ik precies moet stemmen. Ik weet eigenlijk niet goed wat iedereen van de kandidaten denkt over serieuze onderwerpen, maar ik vind het wel belangrijk om hier mijn stem te laten horen.”

De stemmen zijn geteld!

De nieuwe gebruikersraad is verkozen. Dank aan alle kandidaten voor hun moed om deze uitdaging aan te gaan. En dank aan iedereen die gestemd heeft. Er was een stemopkomst van 72%.
Op 27 februari gaat de installatievergadering door. Op dit overleg kiezen de vertegenwoordigers de invulling van de verschillende functies: voorzitter, ondervoorzitter, vertegenwoordiger op de raad van bestuur, klachtencomissie en toezichtraad.

Overzicht effectief verkozenen volwassenenwerking

 • Ingrid Stragier, Tano Casier, Thomas Maes (Barriere - Contrabas - (klein) Neerhof)
 • Pieter De Witte, Jolien Quintens ('t Hoekske - Montmartre - Pomphuys)
 • Liesbet Casteleyn (Lysterbesse - Boerderij)
 • Carolien De Rechter (Notelaar - Balans)
 • Luc Stroobant - Sara Desmet (Dagbesteding)
 • David Borges - Martine Parmentier - Jimmy Buyck (De Molenreke)

Opvolgers

 • Jan Vandekerckhove (1ste opvolger Barriere - Contrabas - (klein) Neerhof)
 • Francis Sobry en Freddy Detollenaere (1ste opvolgers 't Hoekske - Montmartre - Pomphuys)
 • Pascal Berwette (2de opvolger 't Hoekske - Montmartre - Pomphuys)
 • Martijn Cappelle (1ste opvolger Lysterbesse - Boerderij)
 • Fuxin Ruan (2de opvolger Lysterbesse - Boerderij)
 • Dieter Vermeersch (1ste opvolger Dagbesteding)
 • Lies Strobbe (2de opvolger Dagbesteding)

Milieuraad

De milieuraad is een initiatief gegroeid uit de gebruikersraad Gits. Op dit overleg ligt de focus op het thema 'milieu' en wordt er gerapporteerd aan de gebruikersraad. Freddy Detollenaere en Dieter Vermeersch besloten tijdens de telling om zich hier ten volle voor te engageren en zodoende hun ex aequo mandaat ten voordele van de andere kandidaat door te geven.


(Vrij naar: Het Nieuwsblad)