U bent hier

U bent hier

Toegankelijkheid & mobiliteit gaan hand in hand!

Van 16 september tot 22 september is het 'De Week van de Mobiliteit'. Voor personen met een handicap, maar ook voor ouderen is duurzame én toegankelijke mobiliteit extrabelangrijk. Als je overal vlot kan bewegen, vlot kan gebruik maken van het openbaar vervoer ... kan je veel zelf ondernemen en zo genieten van het gewone leven op het moment dat het voor jou past.
Els Arickx, Ann Dekijvere en Martijn Cappelle, cliënten van Dominiek Savio vinden toegankelijke mobiliteit heel belangrijk en zetten zich daarom in via de klankbordgroep toegankelijkheid vanuit Stad Roeselare. Hun mening telt!

Klankbordgroep toegankelijkheid Stad Roeselare

In het bestuursakkoord (2019-2024) van Stad Roeselare een uitdrukkelijk engagement van rond toegankelijkheid. Er wordt uitdrukkelijk omschreven dat er een structurele klankbordgroep wordt opgericht, bestaande uit professionele vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen, om de Stad te adviseren bij het toegankelijkheidsbeleid. Dit is één van de diverse maatregelen die de Stad neemt. (Lees meer: bestuursakkoord blz. 69). Wij juichen dergelijke initiatieven zeker toe: samenwerken met ervaringsdeskundigen is een heel verstandige keuze!

Wat vinden Els en Ann erover deze klankbordgroep?

Els en Ann wonen allebei in een studio in 'De Molenreke' te Rumbeke. Deze dienst maakt deel uit van Dominiek Savio, maar is door zijn ligging echt een deel van de Rumbeekse gemeenschap.

Hoe komt het dat jullie deel uitmaken van de klankbordgroep? En hoe verliep dit?

"Wij zijn al lang lid van de werkgroep toegankelijkheid van Stad Roeselare. Zo werden wij uitgenodigd om deel uit te maken van de klankbordgroep. Wij vertegenwoordigen daarin ‘De Molenreke’. 
Wij kwam samen met mensen met en zonder handicap en werden verdeeld in groepjes. We kregen een bepaald moment een heel specifieke opdracht: het ene groepje moest iets gaan drinken en een ander groepje mocht gaan winkelen. De mensen zonder handicap moesten tijdens die uitstapjes plaatsnemen in een rolstoel. Zo konden we allemaal hetzelfde beleven en van daaruit terugkoppelen."

Wat doen jullie nog allemaal?

"Wij geven advies aan de verschillende organisaties die daarin vertegenwoordigd zijn. Als Stad Roeselare bijvoorbeeld vraen hebben rond bepaalde aanpassingen in hun stad of in de gemeente Rumbeke kunnen wij hen advies geven. In de zomerperiode organiseren stad Roeselare evenementen en daar vragen ze ook ons mening rond de toegankelijkheid. Er wordt ook veel gepraat over het openbaar vervoer en toegankelijkheid, maar dat gaat niet vooruit."

Waarom vinden jullie het belangrijk om hier deel van uit te maken?

"Persoonlijk vind ik het zeker een meerwaarde om deel uit te maken van deze werkgroep. We kunnen daar onze ervaringen in verband met toegankelijkheid delen in ontmoeting met anderen." Els vult aan: "het behoort bij de gemeenschapstaken van De Molenreke en ik heb ergens nog altijd een klein sprankeltje hoop dat er toch iets positiefs zal veranderen."

Zijn er verwezenlijkingen waar jullie trots op zijn?

"Ja, we zijn trots op één van de laatste verwezenlijkingen. In Rumbeke zijn er nu op op bepaalde plaatsen verlaagde stoepranden. Zo is het voor mensen met een rolwagen of een looprek heel gemakkelijk om zich binnen de gemeente te verplaatsen. Wij, vanuit De Molenreke, maar ook bewoners van de twee woonzorgcentra ... maken daar allemaal gebruik van. Ook in het centrum van Roeselare vind je verlaagde stoepranden. Er staan ook hier en daar zitbanken die ook worden gebruikt."

Stad Roeselare is op goede weg, maar er kan zeker nog verder gewerkt worden aan toegankelijkheid. Els, Ann, Martijn ... laat zeker jullie stem verder horen!