U bent hier

U bent hier

NAHdine wint Innovation Award van EASPD

Op 13 oktober 2021 mocht NAHdine, een pilootproject van Dominiek Savio en Familiehulp dat ondersteuning wil bieden aan West-Vlamingen met een niet-aangeboren hersenletsel, een Innovation Award in ontvangst nemen. De award werd uitgereikt door EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) en is een bekroning voor de innovatieve kijk op zorg van de twee partners.

Bij NAHdine werken de ergotherapeut van Dominiek Savio en de medewerker van Familiehulp nauw samen. Ze proberen de problemen van de cliënten in hun omgeving aan te pakken. Op die manier krijgen ze opnieuw vat op hun leven. NAHdine ontving de Innovation Award in de categorie "Workforce Development & Human Resources".


EASPD Innovation Awards

Ter gelegenheid van haar 25e verjaardag reikte de Europese organisatie EASPD op 13 oktober voor het eerst 8 Innovation Awards uit. Met die awards wil EASPD innovatieve aanpakken en oplossingen voor kwetsbare doelgroepen bekronen. De selectie werd gemaakt uit meer dan 80 Europese inzendingen, in 8 verschillende categorieën. De uitreiking vond plaats in Brussel, op de internationale EASPD-conferentie "The Future Is Now", in de aanwezigheid van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en verschillende vertegenwoordigers van diverse Europese instellingen. De winnaars ontvingen een kunstwerk en worden opgenomen in de Europese publicatie "EASPD Innovation Awards - 25 Innovative Practices for the Inclusion of Persons with Disabilities".


NAHdine Dominiek Savio Familiehulp

Elk jaar worden er 50.000 Vlamingen getroffen door een NAH.


NAHdine - Samen de draad terug opnemen na een hersenletsel

Elk jaar worden ongeveer 50.000 Vlamingen getroffen door een NAH. Bij ongeveer 15.000 is dit letsel blijvend, waardoor ze vaak zorg of gerichte hulp nodig hebben. Deze thuiswonende cliënten voelen zich vaak beperkt in hun mogelijkheden waardoor ze een gebrek hebben aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld ontwikkelen en een verhoogde vermoeidheid hebben. Bovendien beschikken zorgverleners niet altijd over de expertise en opleiding om de cliënt beter te integreren in zijn dagelijkse activiteiten. Het doel is dan ook realistische doelen te stellen voor de cliënt, waardoor deze zich uiteindelijk competenter zal voelen om de controle over zijn leven terug te nemen. Deelnemers aan het project NAHdine worden intensief begeleid door een ergotherapeut van Dominiek Savio en een verzorgende van Familiehulp. Ze gaan bij de mensen thuis langs om de door de cliënt gekozen activiteiten te trainen in een 10-tal sessies. Er wordt steeds vertrokken vanuit de eigen keuzes, wensen en talenten van de patiënt of mantelzorger. Uniek aan dit project is dat de verzorgende en de ergotherapeut in tandem werken, waardoor ze hun expertise uit de eerstelijnszorg en de zorg voor personen met een beperking uitwisselen.

Meer info:


  EASPD Awards

  Centraal op de foto: Hilde Pitteljon van NAHdine en Lieven Bossuyt van Lichtwerk.


   Twee Belgische winnaars met een link naar Groep Gidts

   Naast NAHdine ontving ook de coöperatieve vennootschap Lichtwerk een award. Lichtwerk is een spin‐off van Groep Gidts, maatwerkbedrijf Mariasteen en werkplekarchitect emino. Ondersteund door haar Amerikaanse tech‐partner LightGuide, een wereldspeler op het vlak van Industrial Augmented Reality, zorgt Lichtwerk voor de implementatie van slimme assistieve werk‐ en opleidingsposten in heel diverse bedrijven en sectoren, met speciale aandacht voor maatwerkbedrijven en de sociale economie. Het doel? Een 100% inclusieve arbeidsmarkt. Het resultaat? Het gebruik van LightGuide zorgt niet alleen voor een hoger welbevinden van (kwetsbare) medewerkers, het verhoogt ook de productiekwaliteit en de efficiëntie op werkvloer. Lichtwerk ontving de Innovation Award in de categorie "Supported Employment".

   Meer info over Lichtwerk:
   www.lichtwerk.io

   Meer info over innovatie binnen Dominiek Savio en Groep Gidts (de groep achter Dominiek Savio):
   Surf naar de rubriek Onderzoek & Innovatie op de website van Groep Gidts