U bent hier

U bent hier

Afvalvermindering: ook wij werken eraan!

"Afval: doe er iets aan!" Deze boodschap krijgen we meer en meer te horen én terecht. Het is de plicht van iedereen om minder afval te produceren. Als organisatie behoren wij tot die 'iedereen' en daarom zoeken ook wij steeds naar milieuvriendelijkere oplossingen. De Milieuraad geeft ons hierbij een duwtje in de rug: tijd voor actie! 


Milieuraad Dominiek Savio

Cliëntenparticipatie is écht belangrijk in Dominiek Savio. De Gebruikersraad, die onze cliënten en leerlingen vertegenwoordigen, schenkt aandacht aan diverse thema's waaronder afval, de omgeving ...
Deze thema's zijn heel belangrijk en enkele cliënten stelden de vraag om een aparte Milieuraad op te richten.
De Mileuraad bestaat uit cliënten, een leerling en medewerkers die graag een extra focus leggen op thema's zoals afvalvermindering. Zij houden hun oren en ogen goed open en brengen diverse thema's aan in hun overleg en denken mee over alternatieven die het milieu ten goede komen.


Als we, als jij, als ...

Het gevaar van 'als, als, als ...' is dat zaken op de lange baan worden geschoven én dat is net wat de Milieuraad niet wil. Zij willen via kleine veranderingen nu in actie schieten. Dit sluit uiteraard niet uit dat zij ook nadenken over initiatieven die wat meer voorbereidings- en uitwerkingstijd vragen.


Initiatieven mét impact

Hoeveel keer gooi jij thuis iets weg omdat het bedorven is?
Dat kennen we hier ook. Door goed te informeren en te sensibiliseren zien we de voedselresten verminderen: woon- en leefgroepen schatten beter in wat ze wel of niet nodig hebben ... Het kan nog steeds beter: we blijven hierop inzetten. En het heeft zin! Let maar eens op onderstaand voorbeeld.

  • Matthieu meldt dat er bij de jongeren minder voedseloverschotten zijn na een wandel- of sportdag.
  • In het verleden maakte men per leerling een aparte picknick in allemaal afzonderlijke broodzakken: soms waren er tot 50 broodzakken over. Dat vond men terecht 'not done'!
  • Actie: er werd goed bekeken hoeveel lunchpakketten er echt nodig zijn en hoe deze op een andere manier konden verpakt worden. 
  • Resultaat: overschot is gedaald naar 5 'broodzakken'.

Bewust omgaan met voedsel heeft dus wel degelijk zin!


Nog werk aan de winkel

Binnen onze organisatie zien we dat we nog steeds teveel plastick potjes en andere verpakkingen gebruiken. Samen met het economaat en de preventiedienst onderzoekt de Milieuraad of er alternatieve verpakkingen bestaan om PET en plastic zoveel mogelijk te vermijden in de toekomst. We weten dat er alternatieven op de markt zijn, maar de kostprijs van het totale plaatje weegt natuurlijk ook door. Ook dat is een realiteit, maar we zijn ervan overtuigd dat we een oplossing vinden.