_ Multifunctioneel Centrum (MFC)

U bent hier

U bent hier

Multifunctioneel Centrum (MFC)

Meer info?
Steven Lewille
+32 51 230 650
steven [dot] lewille [at] dominiek-savio [dot] be

Merk je dat jouw kind heel wat ondersteuning nodig heeft die je zelf niet kan bieden in jouw eigen leefomgeving?
We kijken samen met jou hoe we de zorg voor jouw kind kunnen delen in ons centrum.

Onze werking kinderen biedt verschillende ondersteunings’functies’.
Telkens wensen we jouw kind maximaal te stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Dagopvang | Leefgroepenwerking

 • Handicapspecifieke opvang overdag, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en de mogelijkheden van jouw kind.
 • Dagopvang is aanvullend op het onderwijsaanbod en wordt meestal georganiseerd binnen de leefgroepenwerking.
 • Aanbod: ondersteuning bij maaltijden, verzorging, activiteiten op woensdagnamiddag ...

Dagbesteding

 • Dit is geen vast aanbod: wanneer jouw kind tijdelijk niet kan deelnemen aan ons onderwijs, kan er uitzonderlijk en  in onderlinge afspraak een alternatief dagschema aangeboden worden.
 • Vb. medische redenen, gedragsproblemen ...

Verblijf met overnachting

 • Jouw kind verblijft in onze voorziening. Wij voorzien de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avondsituatie.
 • Je kan kiezen hoe je gebruik maakt van deze verblijfsfunctie:
  • sporadisch: af en toe in functie van noden binnen jouw gezin
  • systematisch: van beperkt (vb. 1 overnachting per week) tot intensief gebruik (vb. 4 nachten per week)

Behandeling en training

 • Specialistische of therapeutische hulp: medische ondersteuning, ergotherapie, logopedie, kinesitherapie ...
 • We leren jouw kind op een systematische wijze specifieke vaardigheden aan: tanden poetsen, aankleden, hulpmiddelen gebruiken, spreken met ondersteuning van gebaren ...

Vakantieperiodes

Tijdens vakantieperiodes is ondersteuning ook mogelijk. 
De leefgroepenwerking voorziet een boeiend programma met o.a. ontspanning, sport en af en toe een uitstap.


Praktisch: hoe kan je beroep doen op ons aanbod?