U bent hier

U bent hier

In jouw eigen omgeving

Wil je dat het leven van je kind zich zoveel mogelijk afspeelt in zijn gewone omgeving?
Wij hebben een aanbod van verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Folder mobiel aanbod voor kinderen


Op weg met de thuisbegeleiding

 • We ondersteunen je in je ouderrol bij de opvoeding van je kind met een risico op beperking.
 • We focussen op de ontwikkeling van je kind.
 • We bekijken specifieke ondersteuning door anderen: therapie ...
 • We helpen andere hulpverleners bij het beter begeleiden van je kind.

Meer infowww.tspoor.net

Ondersteuning in de kinderopvang

 • We gaan na hoe je kind met beperking zoveel mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven in een kinderdagopvang. Hierbij kijken we waar aanpassingen nodig zijn.
 • In overleg met jullie, werken we samen met privé-therapeuten, artsen, thuisbegeleidingsdiensten ...

Meer infowww.stationnetje.net

Specifieke ondersteuning door het Mobiel Team 

 • We bieden individuele en handicapspecifieke ondersteuning voor jouw kind:
  • aanleren of trainen van bepaalde vaardigheden.
  • begeleiding bij voedings- en communicatieproblemen ...
 • Ondersteuning kan zowel bij jou thuis, in jullie kinderopvang, binnen het gewoon onderwijs en binnen de vrijetijdsbeweging.

Meer infoMobiel Team

Heb je specifieke vragen rond de beperking(en) van jouw kind?

 • Communicatiehulpmiddelen: verkennen welke goed zijn voor je kind
 • Ontwikkelingsstoornis van motorische aard (DCD, dyspraxie ...)
 • Centrale visuele inprentingsproblemen 
  (visuele problemen als gevolg van een hersenletsel)

Meer info: Centrum Consult

 

Werken met een Persoonlijk AssistentieBudget (PAB)

 • Je beschikt over een persoonlijk assistentiebudget om de nodige zorg in te kopen. Dominiek Savio kan je op verschillende manieren bijstaan:

 • Op zoek naar een persoonlijke assistent? Bij de dienst PASVU kan je de nodige assistentie inkopen ifv lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken, activiteiten... (Bekijk de inspiratiefiche)
 • Met je PAB kan je ook psychosociale begeleiding inkopen, de expertise van het mobiel team consulteren, het mobiel team inschakelen ...

Meer infoPASVU