_ Begeleiding in de eigen omgeving

U bent hier

U bent hier

Begeleiding in de eigen omgeving

't Spoor Thuisbegeleiding
& Mobiel Team

+32 51 230 606
info [dot] kinderen [at] spoor [dot] net

Je kind heeft een motorische beperking of er is sprake van een risico op een motorische beperking. 
't Spoor ondersteunt je in de bijzondere zorg die de problematiek van je kind met zich meebrengt. 

Op weg met de thuisbegeleiding 

  • We ondersteunen je in je ouderrol bij de opvoeding van je kind met een risico op beperking.
  • We focussen op de ontwikkeling van je kind.
  • We bekijken specifieke ondersteuning door anderen: therapie ...
  • We helpen andere hulpverleners bij het beter begeleiden van je kind.

Specifieke ondersteuning door het Mobiel Team 

  • We bieden individuele en handicapspecifieke ondersteuning voor jouw kind:
    • aanleren of trainen van bepaalde vaardigheden.
    • begeleiding bij voedings- en communicatieproblemen ...
  • Ondersteuning kan zowel bij jou thuis, in jullie kinderopvang, binnen het gewoon onderwijs en binnen de vrijetijdsbeweging.

Meer info: Folder mobiel aanbod voor kinderen | Website 't Spoor