U bent hier

U bent hier

Basisonderwijs Dominiek Savio

Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen bij ons naar school!

  • School voor buitengewoon onderwijs Type 4 van 2,5 tot 12-13 jaar.
  • Elk kind is uniek en krijgt een aanbod op maat.

Onderwijsondersteuning in een gewone school: GON en ION

Om leerlingen met een (neuro-)motorische beperking de kans te geven les te volgen in een gewone school, biedt Dominiek Savio ook onderwijsondersteuning aan. Dit kan op twee manieren:

GON

GON

GON staat voor 'Geïntegreerd Onderwijs'. De leerling heeft dezelfde leerdoelen als zijn klasgenoten. Om die te bereiken krijgt hij extra begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs. Een medewerker van Dominiek Savio Beleidsdomein Onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

ION

Project Inclusief Onderwijs (ION) type 4 wil leerlingen die dreigen uit de boot te vallen omdat GON onvoldoende blijkt, toch de kans geven om hun leertraject in een school voor gewoon onderwijs te volgen. De leerling heeft dan niet dezelfde leerdoelen als zijn klasgenoten, maar volgt een aangepast leertraject. Het hoofddoel is de inclusie bevorderen. Ook hier biedt Dominiek Savio interdisciplinaire ondersteuning, vanuit Beleidsdomein Onderwijs, maar ook vanuit Beleidsdomein Zorg.

Meer infobasis.dominiek-savio.be