U bent hier

U bent hier

Wat na 21?

De toekomst van onze schoolverlaters op het vlak van werken, wonen en opvang is heel uiteenlopend. Sommigen gaan verder studeren, anderen gaan werken of maken de overstap naar een dagbesteding of woonvoorziening voor volwassenen.

Wat na 21

Als organisatie vinden we het belangrijk om deze overstap of transitie goed voor te bereiden op maat van de jongere.

  • We bieden zoveel mogelijk trajecten aan die hen voorbereiden op hun volgende stap.
  • We betrekken ook andere diensten in het traject. Dit kan met reguliere diensten (vb. thuisverplegingsdiensten, permanentiediensten, dienstenchequebedrijven…) of met handicapspecifieke diensten (thuisbegeleiding, volwassenenzorg...). We proberen zo naadloos mogelijk de zorg te laten continueren.

In afwachting van de overstap naar volwassenenzorg bieden we deze leerlingen een zinvol traject aan. Dit kan:

  • in combinatie met onderwijs en opvang/verblijf vanuit zorg.
  • in combinatie met mobiele vervolgondersteuning: begeleiding in de eigen omgeving van de jongere bij het verlaten van dagopvang/verblijf. Dit is een geleidelijke afronding van elke vorm van ondersteuning door ons, maar is ook een overbrugging naar ondersteuning door een andere dienst.

De ultieme einddatum van het transitietraject is hoe dan ook de dag dat de jongere 26 jaar wordt. Dan stopt alle mogelijke ondersteuning vanuit ons zorgaanbod voor jongeren.