_ Secundair Onderwijs (Type 4)

U bent hier

U bent hier

Secundair Onderwijs (Type 4)

Meer info?
Steven Lewille
+32 51 230 650
steven [dot] lewille [at] dominiek-savio [dot] be

Jongeren kunnen bij ons naar school!

  • School voor buitengewoon onderwijs Type 4 van 12 jaar tot 21+ jaar.
  • Onderwijsaanbod voor jongeren met (neuro-)motorische beperkingen.
  • Elke jongere is uniek en krijgt een aanbod op maat.
  • Sommige leertrajecten volgen dezelfde studierichtingen als in het gewoon onderwijs, maar leerlingen kunnen ook een schooleigen leertraject volgen.

Onderwijsondersteuning in een gewone school

Opdat leerlingen met een (neuro-)motorische beperking de kans krijgen les te volgen in een gewone school, staat het Ondersteuningsteam Type 4 van Dominiek Savio voor hen klaar. De leerling heeft dezelfde leerdoelen als zijn klasgenoten. Om die te bereiken krijgt hij extra begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs. 

Meer infosecundair.dominiek-savio.be