U bent hier

U bent hier

In jouw eigen omgeving

Wil je dat het leven van je zoon/dochter zich zoveel mogelijk afspeelt in zijn gewone omgeving?
Wij hebben een aanbod van verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Op weg met de thuisbegeleiding

 • We ondersteunen je in je ouderrol bij de begeleiding van je zoon/dochter met beperking.
 • We focussen op hun groei naar zelfstandigheid.
 • We bekijken specifieke ondersteuning door anderen: therapie...
 • We helpen andere hulpverleners bij het beter begeleiden van je zoon/ dochter.

Meer infowww.tspoor.net


Specifieke ondersteuning door het Mobiel Team

 • We bieden individuele en handicapspecifieke ondersteuning voor jouw zoon/dochter:
  • aanleren of trainen van bepaalde vaardigheden.
  • begeleiding bij voedings- en communicatieproblemen ...
 • Ondersteuning kan zowel bij jou thuis,binnen het gewoon onderwijs als binnen de vrijetijdsbeweging.

Meer infoMobiel Team

Heb je specifieke vragen rond de beperking(en) van jouw zoon/dochter?

 • Communicatiehulpmiddelen: verkennen welke goed zijn voor je zoon/dochter
 • Ontwikkelingsstoornis van de motorische coördinatie (DCD, dyspraxie ...)
 • Centrale visuele inprentingsproblemen 
  (visuele problemen als gevolg van een hersenletsel)

Meer infoCentrum Consult

Werken met een Persoonlijk AssistentieBudget (PAB)

 • Je beschikt over een persoonlijk assistentiebudget om de nodige zorg in te kopen. Dominiek Savio kan je op verschillende manieren bijstaan:

 • Op zoek naar een persoonlijke assistent? Bij de dienst PASVU kan je de nodige assistentie inkopen ifv lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken, activiteiten... (Bekijk de inspiratiefiche)
 • Met je PAB kan je ook psychosociale begeleiding inkopen, de expertise van het mobiel team consulteren, het mobiel team inschakelen ...

Meer infoPASVU