U bent hier

U bent hier

In ons centrum

Merk je dat je zoon/dochter heel wat ondersteuning nodig heeft die je zelf niet kan bieden in je eigen leefomgeving? We kijken samen met jou hoe we de zorg voor je zoon/dochter kunnen delen in ons centrum.

Onze werking jongeren biedt verschillende ondersteunings'functies' aan. Telkens wensen we jouw zoon/dochter maximaal te stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 Leefgroepenwerking

Dagopvang | Leefgroepenwerking

 • Handicapspecifieke opvang overdag, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en de mogelijkheden van jouw zoon/dochter.
 • Dagopvang is aanvullend op het onderwijsaanbod en wordt meestal georganiseerd binnen de leefgroepenwerking.
 • Aanbod: ondersteuning bij maaltijden, verzorging, activiteiten op woensdagnamiddag, sport, leren zelfstandig wonen via trainingskamers ...

Dagbesteding

Dagbesteding

 • Dit is geen vast aanbod: wanneer jouw zoon/dochter tijdelijk niet kan deelnemen aan het onderwijs, kan er uitzonderlijk en in onderlinge afspraak een alternatief dagschema aangeboden worden.
 • Vb. medische redenen...

Verblijf met overnachting


Verblijf met overnachting

 • Jouw zoon/dochter verblijft in onze voorziening. Wij voorzien de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avondsituatie.
 • Je kan kiezen hoe je gebruik maakt van deze verblijfsfunctie:
  • sporadisch: af en toe in functie van noden binnen jouw gezin
  • systematisch: van beperkt (vb. 1 overnachting per week) tot intensief gebruik (vb. 4 nachten per week)
Behandeling en training

Behandeling en training

 • Specialistische of therapeutische hulp: medische ondersteuning, ergotherapie, logopedie,kinesitherapie ...
 • We leren jouw zoon/dochter op een systematische wijze specifieke vaardigheden aan: tanden poetsen, aankleden, spreken met ondersteuning van gebaren ...
 • We leren jouw zoon/dochter de juiste hulpmiddelen gebruiken en werken ondermeer zo verder aan het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Vakantieperiodes

Tijdens vakantieperiodes is ondersteuning ook mogelijk.
De leefgroepenwerking voorziet een boeiend programma met o.a. ontspanning, sport en af en toe een uitstap.

Meer info?

 • Neem meteen contact op: Steven Lewille (opnameverantwoordelijke) | T: 051/23 06 50
 • Lees hier hoe je beroep kan doen op ons aanbod.