_ Multifunctioneel centrum (MFC)

U bent hier

U bent hier

Multifunctioneel centrum (MFC)

Meer info?
Steven Lewille
+32 51 230 650
steven [dot] lewille [at] dominiek-savio [dot] be

Merk je dat je zoon/dochter heel wat ondersteuning nodig heeft die je zelf niet kan bieden in je eigen leefomgeving? We kijken samen met jou hoe we de zorg voor je zoon/dochter kunnen delen in ons centrum.

Onze werking jongeren biedt verschillende ondersteunings'functies' aan. Telkens wensen we jouw zoon/dochter maximaal te stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Dagopvang | Leefgroepenwerking

 • Handicapspecifieke opvang overdag, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en de mogelijkheden van jouw zoon/dochter.

 • Dagopvang is aanvullend op het onderwijsaanbod en wordt meestal georganiseerd binnen de leefgroepenwerking.
 • Aanbod: ondersteuning bij maaltijden, verzorging, activiteiten op woensdagnamiddag, sport, leren zelfstandig wonen via trainingskamers ...

Dagbesteding

 • Dit is geen vast aanbod: wanneer jouw zoon/dochter tijdelijk niet kan deelnemen aan het onderwijs, kan er uitzonderlijk en in onderlinge afspraak een alternatief dagschema aangeboden worden.
 • Vb. medische redenen...

Verblijf met overnachting

 • Jouw zoon/dochter verblijft in onze voorziening. Wij voorzien de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avondsituatie.
 • Je kan kiezen hoe je gebruik maakt van deze verblijfsfunctie:
  • sporadisch: af en toe in functie van noden binnen jouw gezin
  • systematisch: van beperkt (vb. 1 overnachting per week) tot intensief gebruik (vb. 4 nachten per week)

Behandeling en training

 • Specialistische of therapeutische hulp: medische ondersteuning, ergotherapie, logopedie,kinesitherapie ...
 • We leren jouw zoon/dochter op een systematische wijze specifieke vaardigheden aan: tanden poetsen, aankleden, spreken met ondersteuning van gebaren ...
 • We leren jouw zoon/dochter de juiste hulpmiddelen gebruiken en werken ondermeer zo verder aan het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Vakantieperiodes

Tijdens vakantieperiodes is ondersteuning ook mogelijk.
De leefgroepenwerking voorziet een boeiend programma met o.a. ontspanning, sport en af en toe een uitstap.


Jongvolwassenen

De toekomst van onze schoolverlaters op het vlak van werken, wonen en opvang is heel uiteenlopend. Sommigen gaan verder studeren, anderen gaan werken of maken de overstap naar een dagbesteding of woonvoorziening voor volwassenen.

Als organisatie vinden we het belangrijk om deze overstap of transitie goed voor te bereiden op maat van de jongere.

 • We bieden zoveel mogelijk trajecten aan die hen voorbereiden op hun volgende stap.
 • We betrekken ook andere diensten in het traject. Dit kan met reguliere diensten (vb. thuisverplegingsdiensten, permanentiediensten, dienstenchequebedrijven…) of met handicapspecifieke diensten (thuisbegeleiding, volwassenenzorg ...). We proberen zo naadloos mogelijk de zorg te laten continueren.

In afwachting van de overstap naar volwassenenzorg bieden we deze leerlingen een zinvol traject aan. Dit kan:

 • in combinatie met onderwijs en de werking opvang & verblijf .
 • in combinatie met mobiele vervolgondersteuning: begeleiding in de eigen omgeving van de jongere bij het verlaten van dagopvang/verblijf. Dit is een geleidelijke afronding van elke vorm van ondersteuning door ons, maar is ook een overbrugging naar ondersteuning door een andere dienst.

De ultieme einddatum van het transitietraject is hoe dan ook de dag dat de jongere 26 jaar wordt. Dan stopt alle mogelijke ondersteuning vanuit ons zorgaanbod voor jongeren.

Meer info?