_ Begeleiding in de eigen omgeving

U bent hier

U bent hier

Begeleiding in de eigen omgeving

Meer info?
Steven Lewille
+32 51 230 650
steven [dot] lewille [at] dominiek-savio [dot] be

Je zoon/dochter heeft een (neuro-)motorische beperking.'t Spoor ondersteunt je in de bijzondere zorg die de problematiek van je zoon/dochter met zich meebrengt. 

Op weg met de thuisbegeleiding

  • We ondersteunen je in je ouderrol bij de begeleiding van je zoon/dochter met beperking.
  • We focussen op hun groei naar zelfstandigheid. 
  • We bekijken specifieke ondersteuning door anderen: therapie... 
  • We helpen andere hulpverleners bij het beter begeleiden van je zoon/ dochter. 

Specifieke ondersteuning door het Mobiel Team

We bieden individuele en handicapspecifieke ondersteuning voor jouw zoon/dochter: aanleren of trainen van bepaalde vaardigheden, begeleiding bij voedings- en communicatieproblemen ...
Ondersteuning kan zowel bij jou thuis, binnen het gewoon onderwijs als binnen de vrijetijdsbeweging.

Meer info: Website 't Spoor