U bent hier

U bent hier

Testament en schenking

Meer info?
Contacteer Ann Vandenhoucke
+32 497 46 66 70
ann [dot] vandenhoucke [at] gidts [dot] be

Fiscale hervormingen door de Vlaamse regering 

De wijzigingen zijn van toepassing voor wie in Vlaanderen woont. De tarieven voor erfbelasting aan goede doelen en de fiscale regelgeving rond duolegaten blijft ongewijzigd voor wie in Brussel of Wallonië woont.

Erf- en schenkbelasting verlaagt naar 0%

Het nultarief voor legaten en schenkingen aan een erkend goed doel treedt in werking vanaf 1 juli 2021.  Het nultarief geldt ook voor reeds opgemaakte testamenten.  

Wanneer je iets nalaat of schenkt aan Dominiek Savio, moeten wij geen 8.5% belasting meer betalen. Vanaf 1 juli betalen wij 0% belastingen op jouw legaat of schenking. Dit betekent dat jouw legaat of schenking volledig kan worden ingezet voor onze mensen met een beperking.

Wijziging duolegaten

Vanaf 1 juli 2021 levert het duolegaat geen fiscaal voordeel meer voor jouw dierbaren.

Met een duolegaat laat je via je testament een deel van je erfenis na aan je goed doel en een deel aan je dierbaren.  Jouw dierbaren genieten bij een duolegaat vaak een fiscaal voordeel omdat het goede doel alle erfbelasting betaalt. Dit is vanaf 1 juli niet meer van toepassing.

Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 zal het duolegaat dan ook vaak geen voordeel meer opleveren voor je dierbaren. Het goede doel zal belastingen moeten betalen op jouw legaat en zal jouw legaat dan misschien moeten weigeren omdat de kosten te hoog oplopen. 

Infofiche: "Heb jij een duolegaat ten voordele van een goed doel?"