Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

In jouw eigen omgeving

Wil je dat het leven van je kind zich zoveel mogelijk afspeelt in zijn gewone omgeving?
Wij hebben een aanbod van verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Baby's met een andere start
Een baby is geboren, een blijde gebeurtenis!
Als je baby te vroeg geboren is of als er problemen waren rond de geboorte, is de start anders dat je je had voorgesteld...
Ondersteuning kan dan welkom zijn ... Maak kennis met het aanbod van 'Een andere start' en wat zij voor jou kunnen betekenen.

Meer info: www.anderestart.be

Op weg met de thuisbegeleiding

 • We ondersteunen je in je ouderrol bij de opvoeding van je kind met een risico op beperking.
 • We focussen op de ontwikkeling van je kind.
 • We bekijken specifieke ondersteuning door anderen: therapie ...
 • We helpen andere hulpverleners bij het beter begeleiden van je kind.

Meer info: www.tspoor.net

Ondersteuning in de kinderopvang

 • We gaan na hoe je kind met beperking zoveel mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven in een kinderdagopvang. Hierbij kijken we waar aanpassingen nodig zijn.
 • In overleg met jullie, werken we samen met privé-therapeuten, artsen, thuisbegeleidingsdiensten ...

Meer info: www.stationnetje.net

Specifieke ondersteuning door het Mobiel Team

 • We bieden individuele en handicapspecifieke ondersteuning voor jouw kind:
  • aanleren of trainen van bepaalde vaardigheden.
  • begeleiding bij voedings- en of slikproblemen...
 • Ondersteuning kan zowel bij jou thuis, in jullie kinderopvang, binnen het gewoon onderwijs en binnen de vrijetijdsbeweging.

Meer info: Mobiel Team

Heb je specifieke vragen rond de beperking(en) van jouw kind?

 • Communicatiehulpmiddelen: verkennen welke goed zijn voor je kind
 • Ontwikkelingsstoornis van de motorische coördinatie (DCD, dyspraxie ...)
 • Centrale visuele inprentingsproblemen
  (visuele problemen als gevolg van een hersenletsel)

Meer info: Consult

Werken met een Persoonlijk AssistentieBudget (PAB)

 • Je beschikt over een persoonlijk assistentiebudget om de nodige zorg in te kopen. Dominiek Savio kan je op twee manieren bijstaan:
 • Op zoek naar een persoonlijke assistent? Bij de dienst PASVU kan je de nodige assistentie inkopen ifv lichamelijke verzorging, huishoudelijke taken, activiteiten... (Bekijk de inspiratiefiche)
 • De zorgconsulent van 't Spoor helpt je op weg en ondersteunt je bij de uitbouw van de nodige zorg bij jou thuis.

Meer info: PASVU | Zorgconsulentschap 't Spoor